3369

 

     วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคูพร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และ    เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการ "โคก หนอง นา" ที่บริเวณทุ่งนาของ ผู้ใหญ่รินทอง บุญแสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์