190479

 

     วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาคู โดย นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลนาคู พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลนาคู ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและคูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์