42719

 

    เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.    ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู   นายพิรุณโรจน์  นาคดนตรี  นายอำเภอนาคู เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564