5122560 ๑๗๑๒๑๗ 0011

        เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลนาคูร่วมกับอำเภอนาคูทำบุญตักบาตรเนื่องใน "วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" "วันชาติ" และ"วันพ่อแห่งชาติ"