ศูนย์ดำรงธรรม ๑๗๑๒๑๗ 0003

        เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลนาคูร่วมกับอำเภอนาคู จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมพบประชาชน ณ วัดนาคูใต้ หมู่ที่ 2 โดยมีโรงพยาบาลนาคู สภ.นาคูและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ มอบถุงยังชีพ ชี้แจงนโยบายของรัฐบาล ส่วนราชการในพื้นที่และเยี่ยมเยียนบ้านผู้ป่วยติดเตียง