วนเทศบาล 62 ๑๙๐๔๒๗ 0014

 

     วันที่ 24 เมษายน 2562 นายประเสริฐ จิตปรีดา นายกเทศมนตรีตำบลนาคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562