วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอนาคู นำหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอนาคู ผู้กำกับการสถานีตำรวจนาคู ผอ.รพ.สต.นาคู ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลทุกหมู่ พร้อมข้าราชการในสังกัด และ จิตอาสาพระราชทาน ตัวแทน อสม. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลนาคู ร่วมพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอนาคู