1654590263021

 

     วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางทักษิณ แจ่มพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู