LINE ALBUM เดนรณรงค สวมหมวกกนนอค 21ก.พ.65 ๒๒๐๒๒๑ 13

 

     วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาคู ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ สถานีตำรวจภูธรนาคู ร่วมเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุ สวมหมวกนิรภัย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ณ สถานที่ป้อมยามตำรวจหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู