อปพร.สงกรานต์61 ๑๘๐๔๒๑ 0010

        อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาคู ร่วมกับตำรวจ ป้องกันอำเภอนาคู, สถานีตำรวจภูธรนาคู, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคู,กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561  วันที่ 11-17 เมษายน 2561

        

        เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 0900 น. นายพันศักดิ์ กุ่มดวง นายอำเภอนาคู เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 และปิดโครงการ เวลา 24.00 น. วันที่ 17 เมษายน 2561