แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 16 เมษายน 2565 72
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 16 กรกฎาคม 2564 202
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 20 เมษายน 2564 295
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 08 เมษายน 2564 301
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 08 เมษายน 2564 291
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 08 เมษายน 2564 289
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน 08 เมษายน 2564 285
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 07 เมษายน 2564 285
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 07 เมษายน 2564 288
มาตรการภายในเทศบาลตำบลนาคู 07 เมษายน 2564 275
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 07 เมษายน 2564 285
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 19 พฤษภาคม 2563 415
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 02 เมษายน 2563 405
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 09 พฤศจิกายน 2561 578
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 09 พฤศจิกายน 2561 746
ข้อมูลเชิงสถิติผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 08 พฤศจิกายน 2561 658