แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 08 เมษายน 2564 7
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 08 เมษายน 2564 6
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 08 เมษายน 2564 6
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน 08 เมษายน 2564 6
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 07 เมษายน 2564 7
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 07 เมษายน 2564 6
มาตรการภายในเทศบาลตำบลนาคู 07 เมษายน 2564 6
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 07 เมษายน 2564 9
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 19 พฤษภาคม 2563 143
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 02 เมษายน 2563 149
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 09 พฤศจิกายน 2561 321
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 09 พฤศจิกายน 2561 433
ข้อมูลเชิงสถิติผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 08 พฤศจิกายน 2561 389