แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 20 เมษายน 2564 111
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 20 เมษายน 2564 109
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 09 เมษายน 2564 120
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 09 เมษายน 2564 128
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 08 เมษายน 2564 114
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 08 เมษายน 2564 111
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 08 เมษายน 2564 119
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 08 เมษายน 2564 117
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 08 เมษายน 2564 120
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 25 พฤษภาคม 2563 286
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25 พฤษภาคม 2563 269
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19 สิงหาคม 2562 390