แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 16 เมษายน 2565 46
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 16 กรกฎาคม 2564 177
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 20 เมษายน 2564 269
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 08 เมษายน 2564 273
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 08 เมษายน 2564 264
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 08 เมษายน 2564 267
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน 08 เมษายน 2564 257
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 07 เมษายน 2564 259
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 07 เมษายน 2564 262
มาตรการภายในเทศบาลตำบลนาคู 07 เมษายน 2564 251
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 07 เมษายน 2564 260
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 19 พฤษภาคม 2563 390
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 02 เมษายน 2563 378
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 09 พฤศจิกายน 2561 551
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 09 พฤศจิกายน 2561 718
ข้อมูลเชิงสถิติผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 08 พฤศจิกายน 2561 633