วันที่13 พ.ย.60 ๑๗๑๑๑๔ 0007

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลนาคู ร่วมกับอำเภอนาคู สถานีตำรวจภูธรนาคู แขวงการทางกาฬสินธุ์ จิตอาสาร่วมทาสีสัญญาณจราจร ขอบถนนบริเวณแยกสัญญาณไฟ  นำโดยนายพันศักดิ์  กุ่มดวง  นายอำเภอนาคู ,นายประเสริฐ  จิตปรีดา  นายกเทศมนตรีตำบลนาคู,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาูคูพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการ