1654158630680

 

     วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลนาคู และบุคลากรจากสถานีตำรวจภูธรนาคู ส่วนราชการจากอำเภอนาคู เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง รวมทั้งนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลนาคู ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีทางม้าลายและสีริมฟุตบาท ขาวดำ และขาวแดง ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงอำเภอนาคู