วันปิยะมหาราช ๑๗๑๐๒๕ 0008

 

      เทศบาลตำบลนาคูได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช นที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ณ ที่ว่าการอำเภอนาคู