20171025 ๑๗๑๐๒๕ 0005

 

 

 

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการ , พนักงาน ของเทศบาลตำบลนาคู ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง