timeline 25640601 070855

 

     วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดพาหะนำโรคลัมปีสกิน ซึ่งกำลังระบาดในโคและกระบือในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาคู