แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 20 เมษายน 2564 301
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 20 เมษายน 2564 317
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 09 เมษายน 2564 304
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 09 เมษายน 2564 442
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 08 เมษายน 2564 287
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 08 เมษายน 2564 288
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 08 เมษายน 2564 304
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 08 เมษายน 2564 295
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 08 เมษายน 2564 293
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 25 พฤษภาคม 2563 446
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25 พฤษภาคม 2563 427
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19 สิงหาคม 2562 559