0031

   

            วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลนาคูร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภคและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"ชาวนาคูทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม""หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ณ ลานหน้าอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู