0005

      เทศบาลตำบลนาคูร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู จัดอบรมโครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562 ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาคู