วันลอยกระทง ๑๗๑๑๐๙ 0001

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
เทศบาลตำบลนาคูร่วมกับพี่น้องประชาชนและสถานศึกษาร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทง
ได้รับเกียรติจากนายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง นายอำเภอนาคูเป็นประธานในพิธี
โดยมีคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์, โรงเรียนบ้านนาคู,โรงเรียนบ้านวังเวียง พร้อมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาคู