ซ้อมดับเพลิง 2561 ๑๘๐๘๓๑ 0025

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายประเสริฐ จิตปรีดา นายกเทศมนตรีตำบลนาคู นำพนักงานเทศบาลซ้อมการระงับอัคคีภัย การอพยพออกจากที่ทำการ การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุในสำนักงาน พร้อมการสาธิตการดับเพลิงและฝึกปฏิบัติ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)