วันเทศบาล 2561 ๑๘๐๔๒๔ 0026

        

        เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2561 นายประเสริฐ จิตปรีดา นายกเทศมนตรีตำบลนาคู เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 โดยอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ล้างถนนภายในวัดนาคูเหนือ ทำบุญเลี้ยงพระกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นเกมส์เชื่อมสัมพันธ์