อันเชิญดอกไม้จันทน์ ๑๗๑๐๒๕ 0006

 

 

        วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เทศบาลนาคูได้เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ มาไว้ ณ วัดนาคูใต้สถานที่ประกอบพิธี โดยทุกภาคส่วนราชการเข้าร่วมทั้งท้องที่ท้องถิ่น มีมวลชลเข้าร่วมในพิธีประมาณ 2,000 คน ทั้งนี้เพื่อใช้ในงานราชพิธีวางดอกไม้จันทน์วันที่ 26 ตุลาคม 2560