1649772406784

 

     วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาคู ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้บริหารได้กล่าวคำอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย และร่วมสรงน้ำพระ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู