ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคูและนายกเทศมนตรีตำบลนาคู

วันเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564

ระยะเวลาการรับสมัคร  8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 (08.30 น. ถึง 16.30 น.)

สถานที่รับสมัคร สำนักงานเทศบาลตำบลนาคู  หมู่ที่ 9 ตำบลนาคู อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์


Attachments:
Download this file (ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี.pdf)ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี.pdf[ ]814 kB
Download this file (บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู.pdf)บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู.pdf[ ]449 kB
Download this file (บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู เขตเลือกตั้งที่ 1.pdf)บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู เขตเลือกตั้งที่ 1.pdf[ ]824 kB
Download this file (บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู เขตเลือกตั้งที่ 2.pdf)บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู เขตเลือกตั้งที่ 2.pdf[ ]766 kB
Download this file (ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2).pdf)ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2).pdf[ ]817 kB
Download this file (ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง.pdf)ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง.pdf[ ]1998 kB
Download this file (ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู.pdf)ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู.pdf[ ]2601 kB
Download this file (ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู.pdf)ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู.pdf[ ]2601 kB
Download this file (วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามการหาเสียงเลือกตั้ง ฉบับ2.pdf)วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามการหาเสียงเลือกตั้ง ฉบับ2.pdf[ ]75 kB
Download this file (วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามการหาเสียงเลือกตั้ง.pdf)วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามการหาเสียงเลือกตั้ง.pdf[ ]335 kB
Download this file (หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.pdf)หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.pdf[ ]81 kB
Download this file (ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู.pdf)ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู.pdf[ ]550 kB
Download this file (ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู.pdf)ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู.pdf[ ]551 kB