คำขวัญเทศบาลตำบลนาคู


“ประเพณีลอยกระทงเลื่องลือ   ขึ้นชื่อข้าวโพดหวาน     ตำนานสนามบินเสรีไทย

ก้าวไกลการพัฒนา ล้ำค่าวัฒนธรรม สวยเลิศล้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน”